NHTSA 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

Recall Summary

Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)


NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

NHTSA Recall Number
15V-518

NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

Transport Canada Recall Number
2015-379

NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

Release Date
2015-09-04 00:00

NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

Brands Affected
2014-2016 Reflection 337RLS, 323BHS, 317RST

NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

Starting Build Date
2013-09-05 00:00

NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

Ending Build Date
2015-06-30 00:00

NHTSA Recall Number: 15V-518 Incorrect Size Axles (5200# vs. 6000#)

VIN Range
E1200129 - G3304306