NHTSA 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt ShearNHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

Recall Summary

Correct Track" Hanger Bolt Shear


NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

NHTSA Recall Number
14V-476

NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

Transport Canada Recall Number
2014-331

NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

Release Date
2014-08-18 00:00

NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

Brands Affected
2014 Momentum 355TH, 380TH, 385TH

NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

Starting Build Date
2013-06-24 00:00

NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

Ending Build Date
2014-03-21 00:00

NHTSA Recall Number: 14V-476 "Correct Track" Hanger Bolt Shear

VIN Range
E1100707 - E1101902